More Koren
0 cart_icon

עגלת הקניות שלי

close

No products in the cart.

לשנות פסקה 1,2 פסיכומטרי

מבחן הפסיכומטרי הינו שונה מכל בחינה שעשית בעבר. על מנת למקסם את הסיכוי להצליח בבחינה כדאי לדעת מי אחראי על הבחינה ובאילו נושאים נבחנים, להכיר את מבנה הבחינה, להבין מה הקושי העיקרי של הנבחנים ואיזה ציון ניתן לקבל בבחינה.

מידע כללי על המבחן

מטרת המבחן הפסיכומטרי היא למיין את הנבחנים לחוגים השונים במוסדות האקדמיים. המבחן אינו בודק אינטליגנציה, אלא רק ממיין את המועמדים לתואר ראשון דרך ניבוי סיכויי ההצלחה שלהם בלימודים הגבוהים. הגוף האחראי על מבחן הפסיכומטרי הוא המרכז הארצי לבחינות והערכה, שהוקם בשנת 1981 במטרה לטפל בבחינות הכניסה של המועמדים לאוניברסיטאות.

נושאי הבחינה

המבחן הפסיכומטרי מורכב משלושה נושאים עיקריים: חשיבה מילולית, חשיבה כמותית ואנגלית.

חשיבה מילולית – משקל פרקי הבחינה המילולית הוא 40% מכלל הציון. הציון מורכב מהפרקים במילולי, שמהווים 75%, ומחיבור שמהווה 25%. בכל פרק יש 23 שאלות ממספר נושאים. מטרת המרכז הארצי היא לבדוק כישורי שפה, עושר לשוני ויכולות לוגיות.

חשיבה כמותית – משקל פרקי הבחינה הכמותית הוא 40% מכלל הציון. בכל פרק יש 20 שאלות ממספר נושאים. מטרת המרכז הארצי היא לבדוק את יכולת הנבחן בפתירת שאלות במתמטיקה בסיסית ברמת קושי של פחות מ-3 יחידות.

אנגלית – משקל פרקי הבחינה באנגלית הוא 20%. בכל פרק יש 22 שאלות ממספר נושאים. המרכז הארצי בודק את רמת הידע של הנבחן בשפה.

מבנה הבחינה הפסיכומטרית (דנה)

הבחינה מורכבת מחיבור של 25 עד 50 שורות ומ-8 פרקים שיופיעו בסדר אקראי. הזמן המוקצב לחיבור 30 דקות ולכל אחד מפרקי הבחינה – 20 דקות.

מתוך 8 הפרקים שהנבחן פתר יופיעו שני פרקי פיילוט. פרקי הפיילוט אינם משוקללים בציון הבחינה ומשמשים את המרכז הארצי לבקרת איכות.

מבנה הפרק המילולי – בפרק המילולי יש 23 שאלות ממספר נושאים:

6 שאלות באנלוגיות, שבהן נתון צמד מילים מודגשות שמקיימות יחס ביניהן. יש למצוא את צמד המילים בתשובות שמקיים את אותו היחס.

12-11 שאלות הבנה והסקה, שבהן נדרש מהנבחן לקרוא טקסט מורכב, להבין אותו בזמן קצר ולגזור ממנו מסקנות מתוך השאלות של הבנה והסקה. 3 שאלות בהשלמת משפטים, שבהן יש פסקה עם מספר חלקים חסרים – יש לבחור מהתשובות את ההשלמה המתאימה ביותר.

6-5 שאלות בהבנת הנקרא, שבהן יופיע קטע קריאה (אחד או יותר) ולאחריו שאלות.

מבנה הפרק הכמותי – בפרק הכמותי יש 20 שאלות:

16 שאלות בנושאים: אלגברה, גיאומטריה ובעיות. הידע הנדרש מהנבחן הוא ידע בסיסי במתמטיקה בכל אחד מהנושאים ברמה של פחות מ-3 יחידות לימוד בתיכון.

4 שאלות הסקה מתרשים, שבהן מופיע תרשים ולאחריו שאלות על נתוני התרשים.

מבנה הפרק באנגלית – בפרק האנגלית יש 22 שאלות:

8 שאלות בהשלמת משפטים, שבהן מופיע משפט חסר. יש להשלים את המשפט באמצעות התשובה שמשלימה נכון את המשפט.

4 שאלות ניסוח מחדש, שבהן מופיע משפט ולאחריו 4 משפטים דומים למשפט המקורי. יש לזהות את המשפט שמציג את אותה משמעות של המשפט המקורי.

10 שאלות הבנת הנקרא. שני קטעי טקסט שבכל אחד יש 5 שאלות. בפרק זה נכללים סוגים שונים של שאלות כמו: “כותרת לטקסט יכולה להיות”, “מה מטרת הקטע”, שאלות על פסקה או על משמעות של מילה או משפט.

הפרק באנגלית בודק ידע בשפה. כלומר, בעיקר אוצר מילים והבנת הנקרא בשפה.

כדאי לדעת – מספר השאלות בכל נושא אינו קבוע ועשוי להשתנות, לכן כדאי לתרגל מספר מבחנים עם מספר שונה של תרגילים בכל נושא על מנת להיות מוכן לכל תרחיש.

מה הקושי העיקרי של הנבחנים בפסיכומטרי

שימו לב, נושאי הבחינה אינם קשים. הדבר היחיד שבאמת קשה הוא הזמן המוקצב לכל תרגיל – בממוצע פחות מדקה לשאלה. קרא על סוד ההצלחה של מור קורן ותבין מה אתה צריך לעשות על מנת להתמודד בהצלחה עם לוח הזמנים בבחינה.

איזה ציון ניתן לקבל בפסיכומטרי

הציון המינימלי בפסיכומטרי הוא 200. המקסימלי – 800. בנוסף, מתקבל בכל אחד מתחומי הבחינה (מילולי, כמותי ואנגלית) ציון שנע בין 50 ל-150.

הציון הממוצע במבחן הפסיכומטרי הוא 536. כ-5% מכלל הנבחנים יקבלו מעל 700 וכ-2% יקבלו מעל 750.

בנושא זה, שווה לקרוא

כדאי לדעת

הממוצע הארצי עומד כיום על 536 נקודות.

מנתוני המרכז הארצי עולה כי רוב התלמידים ניגשים לבחינה לפחות פעמיים.
אין שום סיבה לעשות זאת! קרא את המאמר סוד ההצלחה של מור קורן שיעזור לך
למקסם את התוצאה כבר בבחינה הראשונה.

מה אנחנו מציעים?
הקורסים שלנו

למגוון הקורסים

איפה בא לכם ללמוד?הסניפים שלנו

סניף תל-אביב
דרך השלום 7, קומה 3
(ליד עזריאלי).

לצפיה במפת האזור

סניף נתניה
סמילנסקי 24,
(חמש דקות מהתחנה המרכזית).

לצפיה במפת האזור

פסיכומטרי ב-LIVE
מכל מקום ובזמן שמתאים לך!

plus

השאירו פרטים