More Koren
0 cart_icon

עגלת הקניות שלי

close

No products in the cart.

מבנה מבחן פסיכומטרי

קרא מידע חשוב על מבנה הבחינה שיעזור לך להצליח בפסיכומטרי!

מבנה הבחינה

מבנה המבחן הפסיכומטרי (בגרסה המודפסת) מורכב ממטלת כתיבה ואחריה יש שמונה פרקים מהתחומים: חשיבה מילולית, כמותית ואנגלית.

החלק הראשון בבחינה הוא מטלת כתיבה. הזמן המוקצב לכך בשפה העברית הוא 30 דקות (בשפות אחרות יש 35 דקות). הבחינה בודקת את יכולת ההבעה בכתב של הנבחן.

החלק השני בבחינה כולל שמונה פרקים מהתחומים חשיבה מילולית, כמותית ואנגלית בסגנון מבחן אמריקאי. הפרקים מגיעים בסדר אקראי, כל פרק בתחום אחד בלבד, הזמן המוקצב לכל פרק הוא 20 דקות ללא הפסקה בין הפרקים.

הציון הסופי מורכב משישה פרקים: שני פרקים מכל תחום. בנוסף, יש בבחינה שני פרקי פיילוט. פרקים אלו כוללים שאלות חדשות המשמשות את המרכז הארצי. תוצאות שני הפרקים האלה אינן חלק מהציון.

השאלות בכל אחד מהפרקים מסודרות לרוב בקושי עולה – מהקל לקשה – חוץ מהשאלות בהבנת הנקרא, בחשיבה מילולית ובאנגלית, שמופיעות לפי סדר הופעת הנושא בטקסט.

מטלת הכתיבה

החלק הראשון בבחינה הוא מטלת כתיבה. על הנבחן לכתוב חיבור המביע את עמדתו בנושא מסוים. יש לכתוב חיבור שאורכו בין 25 עד 50 שורות. הזמן המוקצב הוא 30 דקות.

הציון של החיבור מהווה 25% מהציון של החלק המילולי בבחינה. שני הפרקים במילולי מהווים 75% מהציון.

החיבור ייבדק על ידי שני בודקים שונים, והציון יהיה בהתאם לרמת התוכן והלשון.

חשיבה מילולית

פרק מילולי במבחן כולל 23 שאלות. החלק המילולי מהווה 40% מהציון בשקלול רב-תחומי. מבנה הפרק כיום:

  1. אנלוגיות – 6 שאלות. בשאלות מסוג זה נקבל צמד מילים. יש להבין את הקשר ביניהן ולמצוא את צמד המילים בתשובות שמקיים את הקשר הדומה ביותר לקשר שנמצא.
  2. הבנה והסקה –11 שאלות. חלק מהשאלות כרוכות בהשלמת משפטים (3 שאלות), שבהם מופיע משפט ובו חלקים חסרים. יש להשלים את המשפט בצורה הגיונית מהתשובות הרשומות. ברוב השאלות (8 שאלות) מובא טקסט קצר או נתונים שהשאלה מתייחסת אליהם. בחלק זה נבדקת היכולת של הנבחן לקרוא מידע מורכב, להבין אותו בזמן קצר ולהסיק מסקנות.
  3. הבנת הנקרא – 6 שאלות. מובא קטע טקסט באורך כ-30 שורות ואחריו שאלות המסודרות לפי סדר התואם לנושאים בקטע. בחלק זה נבדקת היכולת של הנבחן לקרוא ולהפיק משמעות מהטקסט בזמן קצר.

חשיבה כמותית

פרק כמותי במבחן כולל 20 שאלות. החלק הכמותי מהווה 40% מהציון בשקלול רב-תחומי. מבנה הפרק כיום:

  1. שאלות ובעיות – 15 עד 16 שאלות. השאלות משלושה תחומים: אלגברה, גיאומטריה ובעיות. בכל נושא יופיעו כ-5 שאלות.
  2. הסקה מתרשים – 4 עד 5 שאלות. בחלק זה מקבל הנבחן תרשים ולאחריו שאלות שידרשו ממנו שליפת נתונים והסקת מסקנות מהתרשים.

אנגלית

פרק אנגלית במבחן כולל 22 שאלות. החלק באנגלית מהווה 20% מהציון בשקלול. מבנה הפרק כיום:

  1. השלמת משפטים – 8 שאלות שבהן מופיע משפט ובו חלק חסר. יש להשלים את המשפט בצורה הגיונית מהתשובות הרשומות.
  2. ניסוח מחדש – 4 שאלות שבהן מופיע משפט. יש להבין את המסר העיקרי במשפט ולמצוא תשובה בעלת תוכן דומה, שיופיע במילים אחרות.
  3. הבנת הנקרא – 2 קטעי טקסטים. לאחר כל קטע קריאה יופיעו 5 שאלות. כדאי לענות על השאלות באמצעות קריאה ממוקדת של משפט או שניים בפסקה.

 

כדאי לדעת

הבחינה הפסיכומטרית משתנה מדי פעם.
לעתים מספר השאלות באחד הנושאים גדל או קטן. לכן כדאי שתכין את עצמך לכל תרחיש
ולא תהיה מופתע אם בבחינה הקרובה מבנה הבחינה ישתנה קצת.

איפה בא לכם ללמוד?הסניפים שלנו

סניף תל-אביב
דרך השלום 7, קומה 3
(ליד עזריאלי).

לצפיה במפת האזור

סניף נתניה
סמילנסקי 24,
(חמש דקות מהתחנה המרכזית).

לצפיה במפת האזור

פסיכומטרי ב-LIVE
מכל מקום ובזמן שמתאים לך!

plus

השאירו פרטים